Muzeum U Vodní branky

Městské muzeum bylo v Uničově založeno, resp. sloučeno s tehdejším muzeem ostrostřeleckého spolku v roce 1906. Zakladatelem, dlouhodobým správcem a mecenášem muzea byl MUDr. Emil Miller, od dvacátých let pak ing. Vinzenz Reimer. Muzeum bylo umístěno v klášterní budově, ale počátkem padesátých let bylo zrušeno a sbírky převzalo okresní muzeum ve Šternberku a krajské muzeum v Olomouci. V roce 1955 byly získány nové prostory na dnešním Masarykově náměstí, a v Uničově byla zřízena pobočka okresního muzea se zaměřením na strojírenství. Pro špatný stav budovy však bylo muzeum v sedmdesátých letech opět přeneseno do Olomouce.

Nyní je expozice připomínající dějiny města instalována v někdejší městské zbrojnici, kterou nechalo město zrekonstruovat a která byla v roce 1993 otevřena jako muzeum U Vodní branky. Návštěvník se zde muže seznámit s nejcennějšími trojrozměrnými předměty dochovanými z činnosti obyvatel města v minulosti. Expozici připravilo Vlastivědné muzeum v Olomouci, autorem je PhDr. Miloslav Čermák, jenž ji vytvořil za odborné spolupráce PhDr. Markéty Tymonové.

Část muzea je využívána jako výstavní síň pro příležitostné expozice výtvarného a vlastivědného charakteru.

 

Návštěvní doba

květen až srpen  
sobota 10:00 - 17:00
neděle 10:00 - 17:00

Prohlídky pro organizované skupiny lze uskutečnit po předchozí domluvě i v jiných časech a intervalech.  
 
září až duben  
  zavřeno
 
 

Vstupné

základní vstupné: 20 Kč
snížené vstupné: 10 Kč
děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP: zdarma
Olomouc region Card: zdarma

 

Kontakty

telefon: 734 513 953
e-mail: satlava@unicov.cz
adresa: Muzeum U Vodní branky
  Olomoucká 322
  783 91 Uničov