Smíšený pěvecký sbor

V Uničově má sborový zpěv dlouholetou tradici. Hned po 2. světové válce utvořil pěvecký sbor tehdejší ředitel hudební školy. Tento sbor byl ve své době hlavním nositelem kultury v rychle se rozrůstajícím městě, ale v šedesátých letech byla jeho činnost postupně utlumena. Pod vedením místního varhaníka byla zaměřena čistě na církevní skladby a vystupování v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

Historie současného sboru začala v roce 1962, kdy začínající paní učitelka Zdena Pfeilerová založila ženský pěvecký sbor ze svých kolegyň, učitelek základní školy v Haškově ulici. V začátcích byla činnost sboru zaměřena na interpretaci úprav lidových písní, např. Jana Seidla, Otmara Máchy a Jiřího Gemrota. Postupně se jeho repertoár rozšiřoval o klasické skladby pro ženský sbor.

V pozdějších letech spolupracoval sbor s Pražským dechovým kvintetem a tehdejší vánoční koncerty, v nichž ženský sbor spoluúčinkoval,  patřily k nevšedním kulturním zážitkům.

 

Současný smíšený pěvecký sbor vznikl teprve počátkem roku 2002 rozšířením ženského pěveckého sboru o několik nadšených a obětavých zpěváků -  mužů, kteří vypomáhali při nácviku a provedení vánočních mší.

Během 10 let  své činnosti se sbor zúčastnil úctyhodného počtu vystoupení. K těm nejvýznamnějším patří účast na sborových festivalech a přehlídkách např. v Bludově, Kopřivnici, Litovli, Moravské Třebové,Vrbně pod Pradědem, dále adventní koncerty ve šternberském Vincentinu, vánoční koncert ve Vídni v kostele sv. Karla Boromejského, Tříkrálové koncerty v Nové Hradečné, koncerty v břevnovském klášteře v Praze, ve Žďáře nad Sázavou u příležitosti otevření zámeckých zahrad, v Bratislavě společně s partnerským slovenským sborem Cantus ad. 

Každoročně před vánocemi sbor uvádí vánoční mši a ke spolupráci zve orchestr ZUŠ z Uničova nebo Šternberka, či Dechový orchestr Haná Uničov.

V čele sboru od r. 2001 stojí  paní PhDr. Květoslava Folprechtová, Dr., druhým dirigentem byl pan František Mlynář, v současnosti je jím pan František Pospíšil.

Smíšený pěvecký sbor Uničov je začleněn do Městského kulturního zařízení Uničov. Počet členů se pohybuje od 30 do 35 členů a pravidelně zkouší jedenkrát týdně v budově Základní školy na Haškově ulici v Uničově.  Výbor smíšeného sboru organizuje dvakrát ročně pracovní soustředění za účelem nácviku nového repertoáru a zkvalitnění pěvecké hlasové kultury.

Sbor je začleněn do Unie českých pěveckých sborů.  

 

Účast na akcích v roce 2013:

 • Tříkrálový koncert v Nové Hradečné
 • 5. přehlídka pěveckých sborů v Uničově
 • Balonková slavnost – k výročí 800 let založení města Uničova
 • Noc kostelů v Uničově a Olomouci
 • 5. ročník mezinárodního soutěžního festivalu Ant. Tučapského ve Vyškově 
 • Vánoční koncerty v Uničově, Šternberku a Štěpánově 

 

Profil  repertoáru:

 • polyfonní skladby 
 • barokní mše a pastorely 
 • vánoční koledy 
 • česká  a světová tvorba 19. a 20. století 
 • úpravy českých a moravských lidových písní 

  

Kontaktní informace 

PhDr. Květoslava Folprechtová, Dr. (sbormistryně)
E-mail: kvetoslavafolprechtova@seznam.cz

Jiřina Hubáčková (jednatelka sboru)
E-mail: jirkahubackova@seznam.cz 

web: www.smisenypeveckysborunicov.cz