Přehled akcí

Stoletá elegance „À la carte“ aneb Vídeň – Paříž – Bukurešť 1910–1935 na pódiu i v kavárnách…
STOLETÁ ELEGANCE „A LA CARTE“ ANEB BUDAPEŠŤ – PAŘÍŽ – BUKUREŠŤ 1910-1935 NA PODIU I V KAVÁRNÁCH ...
Datum konání: 15. 09. 2019

Místo konání: koncertní síň

Čas: 11:00

Vstupné: 100 Kč | koncert v rámci abonmá

“Stoletá elegance a la carte”
Fritz Kreisler, George Boulanger, Claude Debussy, Béla Bartók.
 
Koncertním programem “Stoletá elegance a la carte”, který je ve znamení netradiční instrumentální kombinace Panovy flétny a cimbálu, zavítáme do sto let staré hudební historie, respektive do evropských velkoměst prvních desetiletí 20.století. Kromě hudby vážné a lidové zazní i skladby takzvaného “vyššího populáru”, které mají mezi kavárenskými muzikanty v Evropě obecné označení “Café concert”. Drobné “kusy” odlehčeného charakteru s poetickým přídomkem “a la carte” v plynutí desetiletí postupně opouštěly své původní prostory salonů, restaurací a kaváren a zaujaly pevnou pozici nejen na koncertních pódiích, ale i v novodobé hudební historii.Velkou zásluhu na jejich zvěčnění mají jejich skladatelé Fritz Kreisler, Grigoraş Dinicu či George Boulanger, kteří byly zároveň jejich častými interprety. Mezi zanícené propagatátory tohoto stylu patřili i světoví houslisté Jasha Heifetz a Jehudi Menuhin.
Panova flétna a cimbál patří svým tembrem i původem ke stěžejním hudebním nástrojům tohoto stylu, ba co více: oba jejich interpreti, Liselotte a Jan Rokytovi, tímto programem zažívají “déjà vu” z jejich holandského období let devadesátých, které bylo ve znamení společného muzicírování s rumunskými a maďarskými muzikanty.
 
Liselotte Rokyta [panova flétna]
Po základním dvouletém studiu u Damiana Lucy studovala Liselotte Panovu flétnu u mezinárodně uznávaného rumunského virtuóza Nicolae Pîrvu na Conservatoriu v Hilversumu a na “Hoge School der Kunsten” v Amsterdamu (Nizozemí). Během studia absolvovala mistrovské kurzy u Simiona Stanciu a Gheorghe Zamfira. Několikrát také navštívila Rumunsko za účelem osvojení si autentické hry na Panovu flétnu a patří v současné době mezi nejvýznamnější nerumunské in...
 
Jan Rokyta [cimbál]
Jan Rokyta jun. studoval hru na cimbál u Ludmily Dadákové na Kozervatóriu v Bratislavě a hru na zobcovou flétnu u Waltra van Hauweho a Paula Leenhoutse na Sweelinck-Conservatoriu v Amsterdamu. Svou kariéru zahájil v cimbálové muzice TECHNIK Ostrava, založené v roce 1958 jeho otcem Janem Rokytou seniorem, V oblasti soudobé vážné hudby spolupracoval Jan Rokyta ml. se Symfonickým orchestrem bratislavského rozhlasu, s ASKO/ Schönberg ensemble, Nederlands Blazers ensembl...


Na výpis akcí