Přehled akcí

Jaroslav Tůma – varhanní a cembalový recitál
Jaroslav Tůma v Uničově.jpg
Datum konání: 18. 02. 2018

Místo konání: koncertní síň

Čas: 18:00

Vstupné: 120 Kč

Skladby Couperina, Bacha, Michny či Glasse pro varhany nebo cembalo v podání předního interpreta. Program varhanního a cembalového recitálu Jaroslava Tůmy staví do kontrastu tvorbu barokních mistrů s dílem soudobého minimalistického komponisty. Další srovnání posluchačům přinese uvedení původního Michnova hymnu a následné vlastní zpracování stejné látky interpretem Jaroslavem Tůmou.

Program:

François Couperin: Suita číslo 6 B dur ze druhé knihy Kusů pro cembalo
     Les Moissonneurs
     Le Gazoüillement
     La Bersan
     Les Baricades Mistérieuses
     Les Bergeries
     La Commére
     Le Moucheron
Johann Sebastian Bach: Partita číslo 3 g moll Sei gegrüsset Jesu gütig BWV 768
Adam Václav Michna: Kytka aneb Věneček myrrhový. Aneb o umučení Páně (Hymnus)
Jaroslav Tůma: Kytka aneb Věneček myrrhový. Aneb o umučení Páně (Nasat, verseti I–IV, Finale)
Philip Glass: Mad Rush
Johann Sebastian Bach: Toccata d moll pro cembalo BWV 913


François Couperin
své dílo pro cembalo soustředil do 27 cyklů (ordres), jež formálně nejvíce odpovídají suitám – skladbám složeným z několika tempově kontrastních tanečních částí napsaných zpravidla ve stejné tónině. Tyto cykly vyšly ve čtyřech knihách: první kniha vydaná roku 1713 v Paříži obsahuje pět cyklů, druhá z roku 1717 sedm cyklů (otevírá ji v programu koncertu zařazená Suita číslo 6 B dur), třetí kniha rovněž se sedmi cykly vyšla v roce 1722 a poslední čtvrtá z roku 1730 zahrnuje osm cyklů.
François Couperin patří stejně jako Jean-Philippe Rameau nebo Jacques Champion de Chambonnières k významným představitelům francouzských clavecinistů. Tito skladatelé a interpreti působící zhruba v letech 1670–1740 vyšli z francouzské tradice loutnové hry, ze které převzali pohyblivost ve vedení hlasů a v rytmice, zpěvnost či množství ozdob. Jejich tvorba se vzdaluje baroknímu patosu a spíše tíhne k rokokové hravosti. Clavecinisté představují po anglických virginalistech druhé velké období rozvoje klávesových nástrojů klavírního typu. Způsob tvorby i hry clavecinistů shrnul François Couperin v teoretickém díle z roku 1716 L‘Art de toucher le clavecin (Umění hrát na clavecin).

Český raně barokní skladatel, básník, varhaník a sbormistr Adam Václav Michna se narodil i zemřel v Jindřichově Hradci. Jelikož pocházel z rodiny vladyků, mohl užívat šlechtický titul rytíř a u jména přídomek z Otradovic. Rod ale ve skutečnosti neoplýval bohatstvím a otec Adama Václava se živil jako varhaník a trumpetista.

Michna zanechal rozsáhlé hudební, především duchovně zaměřené dílo; jeho 230 známých kompozic je soustředěno ve třech českých a dvou latinských sbírkách. Nejznámějšími jsou jeho tři cykly hymnických skladeb: Česká mariánská muzika, Loutna českáSvatoroční muzika.
Hymnus Kytka aneb Věneček myrrhový. Aneb o umučení Páně je součástí cyklu Česká mariánská muzika. Vydán byl v roce 1647, má díly tři a obsahuje celkem 66 písní, mezi jinými i hymnus Chtíc aby spal.

Skladba Mad Rush současného amerického komponisty, průkopníka a nejvýznamnějšího představitele hudebního minimalismu Philipa Glasse vznikla roku 1979 původně pro varhany. Poprvé zazněla o dvě léta později při návštěvě dalajlámy v New Yorku. Glass, sám budhista, ji provedl ve chvíli, kdy dalajláma vstupoval do katedrály sv. Jana Božského. Mad Rush autor později přepracoval pro klavír a skladbu zařadil na album Philip Glass: Piano Solo.Interpret:

Jaroslav Tůma (*1956) je nejen vynikající varhaník a cembalista, nýbrž také badatel, hudební publicista a vyhledávaný pedagog. Vystudoval Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze u Prof. Milana Šlechty (varhany) a Prof. Zuzany Růžičkové (cembalo), nyní na tomto ústavu sám působí jako profesor. Je držitelem několika prvních cen v soutěžích ve varhanní improvizaci a laureátem řady interpretačních klání. Bohatá koncertní činnost jej zavedla do většiny zemí Evropy, do USA, Japonska, Singapuru a Mongolska. Diskografie Jaroslava Tůmy čítá více než padesát převážně sólových titulů. Kromě toho pořídil četné snímky pro rozhlas a televizi v tuzemsku i v zahraničí. Byl autorem a hlavním protagonistou jedenáctidílného televizního seriálu o historických varhanách, pro Český rozhlas připravuje pořady o varhanní hudbě. Jaroslav Tůma vedle pedagogického působení na Akademii múzických umění vede různé mezinárodní kurzy; v posledních letech je asistujícím lektorem kurzů velmi úspěšný žák Jaroslava Tůmy, nyní doktorand Pavel Svoboda, který se uničovskému publiku představil v sólovém recitálu v roce 2015.

Jaroslav Tůma a varhany v uničovské koncertní síni

Jaroslav Tůma u varhan v uničovské koncertní síni při recitálu v únoru 2016.

Varhany v uničovské koncertní síni postavila v roce 1987 krnovská firma Rieger-Kloss. Nástroj má 52 rejstříků, tři manuály s rozsahem C–c
’’’’ a pedál s rozsahem C–g’. Traktura varhan je mechanická, registratura elektrická a hráč má k dispozici osm volných kombinací.

Foto: Petr RůžičkaNa výpis akcí